Nieuws over IBAN

28/05/2015

Uitkomst MOB: IBAN omrekentool per 15 juni online

Nieuwsbericht - voor bedrijven consumenten

Nederlandse banken hebben in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) van 21 mei 2015 een ambitieus plan gepresenteerd om binnen vier jaar real-time betalingsverkeer mogelijk te maken, waarbij betalingen binnen vijf seconden op de rekening worden bijgeboekt. Dit plan past volledig bij de digitalisering van de maatschappij, veranderende klantverwachtingen en groeiende behoefte om alles overal en meteen te kunnen betalen.

Transacties kunnen straks 24 uur per dag onmiddellijk worden verwerkt, ook in het weekend en op feestdagen. Hierbij kan worden gedacht aan aankopen in de winkel en op internet, en aan betalingen tussen personen en bedrijven onderling.

Dit plan kan rekenen op brede steun van de MOB-partijen. Afgesproken is dat banken en stakeholders de komende tijd nauw zullen samenwerken om een compleet nieuwe betalingsinfrastructuur te realiseren, die past in de Europese context (Single Euro Payments Area, SEPA). Het project wordt uitgevoerd onder regie van Betaalvereniging Nederland. Die zal samen met de banken in de tweede helft van dit jaar samen met gebruikers, waaronder vertegenwoordigers van het MOB, de visie en roadmap verder afstemmen en uitwerken.

IBAN-omrekentool komt op OveropIBAN.nl
Gebleken is dat het vinden van IBANs voor consumenten nog niet altijd gemakkelijk is. Op verzoek van het MOB zal er daarom binnenkort een officiële IBAN-omrekentool van de gezamenlijke banken worden geplaatst opOveropIBAN.nl.Verder is afgesproken dat banken de uitrol van IBAN betaalpassen snel zullen voltooien. Ook worden organisaties opgeroepen om hun IBAN te vermelden op hun websites en facturen.

Afwegingskader innovaties in het betalingsverkeer omarmd
De vergadering sprak donderdag ook over de rol die het MOB en DNB spelen bij de verschillende innovaties in het betalingsverkeer. Innovaties kunnen nieuwe, vaak digitale mogelijkheden bieden in het betalingsverkeer en kunnen daarmee een waardevolle aanvulling vormen op de bestaande betaalmethoden. Tegelijkertijd zouden ook de risico’s kunnen toenemen, bijvoorbeeld waar het gaat om de veiligheid, de beschikbaarheid of fragmentatie. Het MOB gaat daarom voortaan aan de hand van een afwegingskader innovaties toetsen aan maatschappelijke doelstellingen als veiligheid en privacy, betrouwbaarheid, efficiency en standaardisatie, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Het MOB zal hier periodiek aandacht aan besteden.

Beschikbaarheid betalingsverkeer verbeterd
De MOB-leden constateren dat er de afgelopen twee jaar grote vooruitgang is geboekt in het verbeteren van de beschikbaarheid van het betalingsverkeer. Enerzijds zijn de bancaire systemen nu beter beschermd tegen DDoS-aanvallen. Anderzijds komen storingen steeds minder voor omdat de infrastructuren van internetbankieren, iDEAL en pinnen nu nagenoeg onafhankelijk van elkaar zijn.

Beschikbaarheidscijfers van mobiel- en internetbankieren worden gepubliceerd op dewebsite van de Betaalvereniging. Uit de meest recente cijfers van de Betaalvereniging Nederland blijkt dat de beschikbaarheid van respectievelijk internetbankieren en mobielbankieren in het eerste kwartaal van 2015 99,82 en 99,74 procent was bij de vier Nederlandse grootbanken.

Overige punten
■ Het MOB constateert dat het Meldpunt IBAN-discriminatie een effectieve rol vervult bij het aanpakken van IBAN-discriminatie. Koepels van bedrijven en banken zullen hun achterban en klanten nogmaals wijzen op de wettelijke verplichting van de SEPA-verordening om ook buitenlandse IBANs te accepteren.
■ In de najaarsvergadering (17 november 2015) zal het MOB eventuele mogelijkheden en alternatieven voor nummerportabiliteit bespreken.
■ Vandaag heeft het MOB haar Rapportage over 2014 uitgebracht aan de minister van Financiën. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de ontwikkelingen en de door het MOB bereikte resultaten in 2014. Ook zijn de prioriteiten van het MOB aangegeven voor 2015.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van DNB, dhr. Martijn Pols (06- 52496432 ).

Delen op social media (opent in een popup): Twitter Hyves Facebook


Terug naar overzicht