Privacygegevens.

De Nederlandsche Bank (DNB) behandelt de gegevens die binnenkomen via de website www.overopiban.nl met grote zorgvuldigheid. Onder deze gegevens worden tevens de aanmeldingen op de overopIBAN nieuwsbrief verstaan. Uitgangspunt hierbij is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met deze privacyverklaring wil DNB u informeren over de gegevens die DNB via de website www.overopiban.nl verzamelt en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Bezoekersinformatie

De webserver van www.overopiban.nl logt sessie-informatie, waaronder de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type browser en type operating systeem. De sessie-informatie die wordt vastgelegd is niet tot een persoon te herleiden en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze statistieken zijn alleen bedoeld en worden alleen gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de website www.overopiban.nl.

Persoonlijke gegevens

Voor sommige diensten van de website www.overopiban.nl zijn uw persoonlijke gegevens nodig. DNB gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. DNB zal u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op www.overopiban.nl