Over de campagne.

De Nederlandsche Bank (DNB) voerde tussen voorjaar 2012 en zomer 2014 een voorlichtingscampagne uit namens het Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS). Doel was bedrijven en consumenten bewustmaken van en voorbereiden op de veranderingen die de komende jaren plaatsvinden in Nederland. Deze veranderingen hangen samen met de migratie naar een gezamenlijke betaalmarkt in Europa (SEPA).

Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS)

Het NFS is opgericht om de overgang naar SEPA samen met alle betrokken partijen goed te organiseren en stond onder voorzitterschap van DNB. Het NFS is op 12 september 2014 opgeheven. Alle SEPA-zaken zijn overgedragen aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

Het NFS begeleidde in Nederland de migratie naar IBAN en betaalmiddelen die zijn gebaseerd op Europese standaarden. Aanbieders en gebruikers van betalingsverkeer wisselden in dit forum informatie uit, bespraken de gewenste aanpak en maakten afspraken over de migratie van het Nederlandse betalingssysteem. In het NFS waren de onderstaande partijen vertegenwoordigd:

In het NFS, dat ook kantoor houdt bij DNB, waren de onderstaande partijen vertegenwoordigd:

ANBO, Betaalvereniging Nederland, Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, CG-Raad, Consumentenbond, Currence, Detailhandel Nederland, DNB, Equens, Gebruikersplatform Betalingsverkeer, Nederland ICT, Koninklijke Horeca Nederland, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën, MKB-Nederland, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, Nederlandse Vereniging van Banken, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Oogvereniging, VNG, VNO-NCW, VNPI.