Veelgestelde vragen.

 • Hoe werkt de nieuwe IBAN-omnummertool?

  Gebruikers moeten het oude rekeningnummer invoeren en de bijbehorende bank kiezen. Oude rekeningnummers van 7 cijfers of minder moeten tweemaal worden ingevoerd, om tikfouten te voorkomen. Vervolgens krijgt de consument het overeenkomstige IBAN te zien.

 • Hoe worden rekeningnummers van 7 cijfers of minder gecontroleerd?

  Rekeningnummers van 7 cijfers of minder zijn niet zelfcontrolerend. Daarom moeten deze rekeningnummers twee keer ingevoerd worden, om tikfouten te voorkomen.

 • Hoe worden oude rekeningnummers van 9 of 10 cijfers gecontroleerd?

  Die worden met de zogenoemde ‘elfproef’ gecontroleerd. Daarmee kunnen alle enkelvoudige en veel meervoudige tikfouten in het oude rekeningnummer worden gedetecteerd.

 • Wat moet ik doen als ik niet weet bij welke bank een oud rekeningnummer hoort?

  Dan moet u aan de begunstigde vragen bij welke bank zijn bankrekening loopt. En als u de begunstigde dan toch spreekt of mailt, dan kunt u ook zijn of haar volledige IBAN vragen. U hoeft het oude rekeningnummer dan niet meer zelf om te nummeren.

 • Welke beperkingen heeft de nieuwe omnummertool?

  De nieuwe omnummertool is zeer eenvoudig. Als het oude rekeningnummer en de bijbehorende bank juist zijn, wordt in ieder geval een correct IBAN gegenereerd. Er is echter geen garantie dat de bijbehorende bankrekening echt bestaat. De tool kan ook niet controleren of het oude rekeningnummer daadwerkelijk bij de gekozen bank hoort.

 • Wat gebeurt er als ik de verkeerde bank kies?

  Dat zal leiden tot een geldige IBAN van een niet bestaande bankrekening. Een betaling of overboeking met dat IBAN kan niet worden uitgevoerd.

 • Ben ik mijn geld kwijt als ik geld overmaak naar een niet bestaande bankrekening?

  Nee, de overboeking kan dan niet worden uitgevoerd. Check vervolgens nog een keer of het nummer klopt. Twijfelt u, neem dan contact met uw bank op.

 • Hoe kom ik achter het juiste IBAN?

  U kunt het beste contact opnemen met de begunstigde om het juiste IBAN te vragen en dat IBAN direct gebruiken. Zo hoeft u niet zelf om te nummeren en kunt u daarbij geen tikfouten maken.

 • Hoe lang blijft de nieuwe omnummertool beschikbaar?

  In ieder geval één jaar. In overleg met het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer wordt bepaald hoe lang er daarna behoefte aan de tool bestaat.

 • Waar kan ik met vragen terecht?

  Stuur een e-mail naar info@dnb.nl. Of neem contact op via het telefoonnummer 0800 – 020 1068 (gratis) op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

 • Waarom kon de oude IBANBIC-service niet blijven bestaan?

  Met instemming van het Nationaal Forum SEPA-migratie is begin 2014 besloten om de IBANBIC-service van de gezamenlijke banken af te sluiten op 1 april 2015. Redenen waren dat Nederland en Europa per 1 augustus 2014 over waren op IBAN, het SEPA-migratieprogramma daarmee was beëindigd, en de kosten van de service. Deze service maakte gebruik van een database waardoor een oud bankrekeningnummer direct geverifieerd kon worden. Hierdoor was het dus niet nodig om de naam van de bijhorende bank in te moeten vullen. Omdat het vinden van IBAN van met name anderen in de praktijk soms toch lastig is, is om consumenten tegemoet te komen in het vinden van IBANs deze omnummertool bedacht. Het was echter niet meer mogelijk gebruik te maken van de database, dat is dan ook de reden dat u gevraagd wordt om de naam van de bank in te vullen.

 • Waarom zijn we over op IBAN?

  Europa is een gezamenlijke betaalmarkt (SEPA), waar we overal op dezelfde manier kunnen betalen. Door uw IBAN zijn overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen te gebruiken voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen binnen SEPA. Dit is handig als u geld overschrijft naar het buitenland of geld vanuit het buitenland ontvangt. Denk aan het boeken van een hotel of het huren van een auto in het buitenland. Ook als u in het buitenland werkt, kunt u uw salaris op uw eigen rekening in Nederland ontvangen.

 • Mijn buitenlandse IBAN wordt in Nederland niet geaccepteerd, wat kan ik doen?

  Per 1 augustus 2014 is Nederland over op IBAN. Met dit internationale bankrekeningnummer is het mogelijk, zowel betalingen binnen Nederland als naar verschillende Europese landen, te doen. De opbouw van IBAN verschilt van land tot land. Dat sommige bedrijven in Nederland en het buitenland een IBAN uit een ander land niet accepteren kan verschillende redenen hebben. Zo zijn nog niet alle bedrijven voldoende op de hoogte van de Europese wetgeving ten aanzien van IBAN, of is bedrijfssoftware nog niet aangepast om buitenlandse IBANs te verwerken. Ook moeten in sommige gevallen de voorwaarden worden aangepast om buitenlandse IBANs te kunnen accepteren.

  DNB wil daarbij meer inzicht in de daadwerkelijke omvang van het probleem dat buitenlandse IBANs worden geweigerd. In Nederland is hiervoor het meldpunt IBAN-discriminatie ingericht. Dit meldpunt zal informatie over het weigeren van buitenlandse IBANs verzamelen. Daarnaast zal zij bedrijven, instellingen en organisaties informeren over de verplichting tot het accepteren van IBANs uit alle EU-lidstaten. Heeft u een klacht over de weigering van buitenlandse IBANs in Nederland of in een van de andere lidstaten, laat u dit dan weten via meldpuntIBANdiscriminatie@dnb.nl.

 • Waar vind ik mijn IBAN?

  Per 1 augustus 2014 is het gebruik van een IBAN verplicht. De banken zijn bezig om alle betaalpassen te vervangen door passen waar uw IBAN te vinden is. Naast uw bankpas is uw IBAN ook te vinden op uw rekeningafschrift en in uw internetbankieromgeving. Bent u op zoek naar een IBAN, vraag deze dan. Weet u wel het oude rekeningnummer en de bank, maar niet het IBAN? Gebruik dan onze IBAN-omnummertool om een oud rekeningnummer om te zetten naar IBAN.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over de Europese Overschrijving?

  Op de site van de Betaalvereniging treft u uitgebreide informatie aan over de Europese Overschrijving. Klik hier om naar deze website te gaan.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over de Europese Incasso?

  Op de site van de Betaalvereniging treft u uitgebreide informatie aan over de Europese Overschrijving. Klik hier om naar deze website te gaan.

 • Wat is het doel van het controlegetal in een IBAN?

  Een controlegetal is nodig zodat banken kunnen controleren of het om een bestaand rekeningnummer gaat. Het controlegetal is bedoeld om te voorkomen dat door type- of schrijffouten geld wordt overgemaakt naar een verkeerd rekeningnummer. Het controlegetal is onderdeel van uw IBAN en wordt door middel van een vaste formule berekend uit de overige cijfers en letters van uw IBAN. Uw IBAN heeft dus een vast controlegetal. Heeft u meerdere IBANs, dan heeft u dus meerdere controlegetallen.

 • Hoe kun je je eigen IBAN te weten komen zonder omnummertool?

  Via internetbankieren, mobiel bankieren en rekeningafschriften. Bovendien staat het IBAN nummer inmiddels op meer dan 80% van de bankpassen. De verwachting is dat begin 2016 op alle bankpassen een IBAN staat.

 • Hoe kun je de IBAN van een begunstigde te weten komen?

  Het beste is om het IBAN te vragen aan de begunstigde. Bedrijven moeten het IBAN op hun websites en facturen zetten. Daarnaast kunt u de omnummertool gebruiken.

 • Wat is IBAN?

  IBAN staat voor International Bank Account Number.

  Dit rekeningnummer is in elk land op soortgelijke wijze opgebouwd. Het nummer bestaat uit het huidige rekeningnummer, dat vooraf wordt gegaan door de landcode (NL voor Nederland), een controlegetal (twee cijfers), een code van de bank (in Nederland vier letters) en één of meerdere nullen. IBAN wordt nu nog vooral voor grensoverschrijdende betalingen gebruikt, maar straks ook voor alle binnenlandse betalingen. In Nederland bestaat IBAN uit 18 tekens, in andere landen varieert dit van 15 tot maximaal 34 tekens.

  Voorbeeld
  rekening 2445588 bij de ING = IBAN NL 86 INGB 0002 4455 88, waarbij: NL = landencode
  86 = controlegetal
  INGB = bankcode
  0002445588 = oude rekeningnummer, met nullen aangevuld tot 10 cijfers

  Wil je jouw IBAN weten? Ga naar omnummertool.overopiban.nl

   

 • Wat is BIC?

  Dit is de Bank Identifier Code, de code ter identificatie van een bank. De BIC wordt gebruikt door banken als ze geld naar elkaar overmaken. Elke bank heeft een eigen unieke code van 8 of 11 tekens.

  Voorbeeld
  De BIC van de Rabobank is RABONL2U.

  Wil je de BIC van jouw bank weten? Kijk op www.betaalvereniging.nl